Pin Lithium FREY dung lượng 25.6V/220Ah

Translate »