Pin Lithium Frey dung lượng 51.2V – 315Ah

Translate »